DU HỌC HÀ LAN: PHÂN BIỆT ĐẠI HỌC KHOA HỌC ỨNG DỤNG VÀ ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU

 • Trang chủ
 • TIN TỨC
 • DU HỌC HÀ LAN: PHÂN BIỆT ĐẠI HỌC KHOA HỌC ỨNG DỤNG VÀ ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU
Giáo dục bậc Đại học trở lên ở Hà Lan có 2 hình thức chính: Đại học khoa học ứng dụng (HBO) và Đại học nghiên cứu (WO). 
Theo đó, có sự khác nhau về thời gian đào tạo, điều kiện đầu vào, nội dung học tập... dù bằng cấp có giá trị ngang nhau. 

Thuật ngữ HBO và WO

Tiếng Hà Lan gọi Đại học khoa học ứng dụng là “hogeschool,” sang tiếng Anh có nghĩa “high school”. Nhưng trong hệ thống giáo dục Hà Lan, đó là Đại học khoa học ứng dụng. Tên khác của hogeschool là Hoger Beroepsonderwijs (viết tắt HBO) tương đương “Higher Professional Education”. Vì thế các cụm từ: Higher Professional Education, University of Applied Sciences thường được hiểu tương đương là Đại học khoa học ứng dụng (HBO). 

Tương tự, “universiteit” để chỉ “university” nhưng trong hệ thống giáo dục Hà Lan được hiểu là Đại học nghiên cứu. Tên khác của universiteit là Wetenschappelijk Onderwijs (viết tắt WO), sang tiếng Anh tương đương “Scientific Education”. Các cụm từ như Research University, Academic University dùng để chỉ Đại học nghiên cứu (WO).

Top Đại học khoa học ứng dụng và Đại học nghiên cứu tại Hà Lan

Top Đại học khoa học ứng dụng và Đại học nghiên cứu tại Hà Lan

Những điểm khác nhau giữa HBO và WO

Có nhiều điểm khác nhau cơ bản giữa Đại học khoa học ứng dụng và Đại học nghiên cứu, theo bảng sau

                            Đại học Khoa học Ứng dụng (HBO)

                                     Đại học Nghiên cứu (WO)

Mục tiêu giáo dục

 • H = How, làm thế nào
 • Tập trung ứng dụng khoa học nghệ thuật vào thực tiễn (Nghề nghiệp/ Thực hành). Mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng.
 • Giáo dục là nhiệm vụ quan trọng nhất 
 • Tập trung đáng kể vào công việc cho công ty và tổ chức.
 • Đào tạo 450.000 sinh viên hàng năm
 • W = Why, tại sao
 • Tập trung hướng nghiên cứu về lý thuyết (Khoa học/ Lý thuyết). Mục tiêu nghề nghiệp không rõ ràng
 • Giáo dục và nghiên cứu đồng thời là nhiệm vụ chính
 • Giảng viên thường tham gia nghiên cứu, kiến thức mới và tiến trình nghiên cứu khoa học được đưa vào bài giảng
 • Đào tạo 260.000 sinh viên hàng năm

Thời gian đào tạo

 • Bằng Cử nhân (B, 4 năm =  240 tín chỉ)
 • Bằng Thạc sĩ (M, 1 – 2 năm)
 • Không đào tạo Tiến sĩ
 • Cử nhân Nghệ thuật (BA, BSc, 3 năm = 180 tín chỉ)
 • Bằng Thạc sĩ (MA, MSc, 1 – 2 năm)
 • Bằng Tiến sĩ (4 năm)

Nội dung và môn học

 • Đào tạo theo hướng nghề nghiệp riêng biệt. Kiến thức được ứng dụng và sinh viên thực hiện giải quyết vấn đề. Giáo dục có mục tiêu phát triển kỹ năng bản thân.
 • Ứng dụng kiến thức
 • Cải tiến những gì đã tồn tại
 • Liên kết đến quy trình / sản phẩm
 • Ứng dụng trực tiếp lý thuyết: làm bài tập thực hành
 • Hướng giáo dục
 • Tập trung vào việc luyện tập phân tích và đánh giá theo nhiều cách mà một môn học nào đó được giảng dạy.
 • Phát triển kiến thức.
 • Sáng tạo những gì chưa tồn tại.
 • Lý thuyết kỹ thuật
 • Phát triển kiến thức mới, làm bài tập lý thuyết
 • Hướng nghiên cứu

Cấu trúc chương trình

 • Tốc độ giảng dạy tương đối chậm
 • Nhiều bài tập nhóm. Kiểm tra bài tập về nhà thường xuyên
 • Dành nhiều thời gian hơn cho một môn học
 • Thực tập bắt buộc
 • Tốc độ giảng dạy tương đối nhanh
 • Nhiều bài tập riêng. Ít kiểm tra bài tập về nhà
 • Sinh viên được kỳ vọng sẽ nắm bắt và hiểu được lượng lớn kiến thức nhanh chóng
 • Có thể thực tập

 Điều kiện đầu vào với sinh viên Việt Nam

  Cử nhân

 • IELTS từ 6.5
 • Có bằng tú tài quốc tế
 • Học sinh Việt Nam phải có bảng điểm năm nhất Đại học, không nhận bằng tốt nghiệp PTTH
  Cử nhân

 • IELTS 6.0
 • Chấp nhận bằng tốt nghiệp PTTH của Việt Nam
 • Học Dự bị 1 năm với IELTS 5.0, dự bị 6 tháng với IELTS 5.5
  Thạc sỹ

 • IETLS từ 6.5
 • Tốt nghiệp Đại học đúng chuyên ngành với ngành học Thạc sỹ.
 • Có bằng Cử nhân Khoa học Ứng dụng không mặc nhiên được học lên Thạc sĩ Đại học Nghiên cứu. Có những khóa Dự bị ở Đại học Nghiên cứu giúp sinh viên bổ sung kiến thức và kỹ năng trước khi học lên Thạc sĩ Đại học nghiên cứu.
 • Có bằng Thạc sĩ muốn học lên Tiến sĩ, phải chuyển sang học ở Đại học Nghiên cứu. 
  Thạc sỹ

 • IETLS 6.5
 • Tốt nghiệp Đại học – nếu không đúng chuyên ngành có thể học Dự bị
Để lựa chọn trường và ngành học phù hợp để du học Hà Lan, Quý Phụ huynh và Học sinh vui lòng liên hệ Việt Nam Hiếu Học. 

VIỆT NAM HIẾU HỌC

Có thể bạn quan tâm:

HỌC BỔNG DU HỌC HÀ LAN – ĐẠI HỌC MAASTRICHT, NƠI SINH VIÊN QUỐC TẾ THEO HỌC ĐÔNG NHẤT