HỌC BỔNG 50%-100% TOP 100 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THẾ GIỚI

Theo như bảng xếp hạng 100 trường đại học hàng đầu nước Mỹ năm 2022 bang California là bang có nhiều trường trong bảng xếp hạng nhất, bao gồm các trường: Stanford University (below), Caltech, UCB, UCLA, UCSD, University of California Davis, UCSB, University of Southern California, University of California Irvine, University of California Riverside, University of California Santa Cruz.

Đứng ngay vị trí thứ 2 là bang Massachusetts với 9 đại diện trong top 100 trường đại học tốt nhất nước Mỹgồm: MIT, Harvard University, Boston University, Tufts University, University of Massachusetts Amherst, Boston College, Northeastern University, Brandeis University, Clark University

Cùng vị trí thứ 2 về số lượng là 9 trường nằm trong 100 trường đại học hàng đầu nước Mỹ năm 2022 là bang New York với các đại diện là Cornell University, Columbia University, NYU, University of Rochester, Rensselaer Polytechnic University, The Katz School at Yeshiva University, University at Buffalo SUNY, Stony Brook University, State University of New York, City University of New York.