Academia International

Australia

Loại hình trường

Vocational Education & Training Provider

Giới thiệu Academia International

Trường Học thuật Quốc tế là một cơ sở tư nhân nằm ở Melbourne Victoria, Ôxtrâylia. Sinh viên của trường Học thuật Quốc tế chuyển thẳng vào Đại học Victoria, trường được thành lập vào năm 1916. Trường có 3 trường trực thuộc: Trường Nhập môn tiếng Anh, Trường Nhập môn Khách sạn và Trường Nhập môn Tóc & Thẩm mỹ. Một số môn học được giảng dạy gồm Tiếng Anh cơ sở, Tiếng Anh học thuật, Chứng chỉ, Tiếng Anh nói và viết, nấu ăn thương mại, làm bánh ngọt Pháp, quản lý khách sạn, uốn tóc, quản lý salon và liệu pháp làm đẹp, và các môn khác. Các khóa học được tổ chức dưới dạng cấp chứng chỉ và bằng.