Ability Education

Australia

Loại hình trường

Ngôn Ngữ Tiếng Anh

Trường ABILITY Education là một trong những trường đào tạo Anh ngữ hàng đầu tại Úc có 3 cơ sở đào tạo tại Sydney và Melbourne, với các khoá học đa dạng dành cho học sinh quốc tế từ cơ bản đến nâng cao: tiếng Anh dành cho bậc tiểu học, trung học, tiếng Anh kinh doanh, tiếng Anh học thuật (cho bậc đại học), các khoá học chuyên sâu… ABILITY Education sẽ là nơi học tập lý tưởng rút ngắn con đường đi tới thành công của bạn.

Để biết thêm thông tin về Ability, xin mời các bạn tham khảo website của trường tại đây

Với học sinh cấp ba, sau khi học tại Ability Education, các em có quyền vào thẳng tất cả các trường cấp ba của chính Phủ tại NSW và rất nhiều cấp ba tư thục uy tín khác.

Với học sinh lớn, sau khi học xong tiếng Anh tại Ability, các bạn có thể vào thằng hang loạt các trường sau mà không cần phải thi IELTS:

Sau đây là danh sách các trường liên thông với Ability ut.php