Đâu là những giấy tờ cần thiết cho một bộ hồ sơ xin học bổng?

Một bộ hồ sơ đầy đủ phải chứa đựng những tài liệu mà đơn vị cấp học bổng yêu cầu. Thông thường bộ hồ sơ đó sẽ có 3 giấy tờ cần thiết sau:

• Bảng điểm/bằng cấp

• Thư giới thiệu (TOEFl/IELTS…)

• Bằng cấp ngoại ngữ

• Một bài tự luận trả lời được câu hỏi chính mà đơn vị cấp học bổng đưa ra

viTiếng Việt
en_USEnglish viTiếng Việt