Nếu tôi không kịp đăng ký học bổng cho năm nay, tôi có thể đăng ký cho năm sau được không?

Thông thường các học bổng của trường đều được cấp lại mỗi năm, tuy nhiên không có gì chắc chắn là năm sau học bổng đó vẫn còn tồn tại, vì điều này phụ thuộc vào ngân quỹ của đơn vị cấp học bổng. Ngược lại, có thể năm học sau sẽ xuất hiện một hình thức học bổng mới cho ngành học mà bạn đang nhắm tới. Chuẩn bị tốt nhất bộ hồ sơ xin học bổng của mình chính là cơ hội để “săn” học bổng được thành công như ý.

viTiếng Việt
en_USEnglish viTiếng Việt