NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG KỲ THI SAT 2016

Bắt đầu năm 2016, đề thi SAT có những thay đổi khá lớn, cấu trúc đề thi kết hợp chặt chẽ hơn với chương trình học tại THPT, tập trung nhiều vào phần đại số, yêu cầu thí sinh dẫn chứng cho câu trả lời trong đoạn văn và phân tích cách sử dụng ngôn ngữ của tác giả. Vì vậy để đạt điểm như mong đợi, các bạn hãy tìm hiểu và có những chuẩn bị tốt nhất với một người am hiểu về đề thi SAT mới này.

1.Điểm tổng tối đa là 1600:

Bài thi SAT sửa đổi chỉ bao gồm 2 phần: Đọc/Viết và Toán. Từ năm 2005, tổng điểm của bài thi SAT là 2400. Tuy nhiên, từ năm 2016 số điểm tổng cho một bài thi SAT là 1600.

2.Không phạt điểm đối với câu trả lời sai: 

Khác với kỳ thi SAT hiện tại, các thí sinh dự thi SAT từ năm 2016 sẽ không bị trừ điểm đối với câu trả lời sai. Do đó, thí sinh dự thi SAT nên điền đáp án vào tất cả các câu hỏi. Bên cạnh đó, hầu hết các câu hỏi trong bài thi SAT sửa đổi sẽ có 4 đáp án để lựa chọn thay vì 5 đáp án như hiện tại.

3.Câu hỏi về ngữ pháp giống với ACT: 

Câu hỏi được sử dụng trong phần thi “Viết và Ngôn ngữ” (Writing and Language) của kỳ thi SAT sửa đổi sẽ giống với câu hỏi trong phần tiếng Anh của kỳ thi ACT hiện tại. Nội dung câu hỏi sẽ liên quan đến vấn đề ngữ pháp, dấu câu, hùng biện và cách sử dụng phù hợp trong bối cảnh đoạn văn.

4.Ít từ vựng hơn: 

Trong bài thi SAT mới, dạng câu hỏi điền vào chỗ trống sẽ được lược bỏ. Thay vào đó là hình thức câu hỏi về cách sử dụng từ vựng trong ngữ cảnh với những từ vựng khá phổ biến.

5.Đọc đồ thị: 

Ngoài những câu hỏi đọc hiểu quen thuộc, một số câu hỏi trong phần thi Đọc sẽ đi kèm với biểu đồ và yêu cầu các thí sinh phải đọc chúng.

6.Về phần toán học:

Các câu hỏi sẽ nhấn mạnh vào các tình huống có thể áp dụng thực tế, tập trung nhiều vào đại số, giảm câu hỏi về hình học và lượng giác. Phạm vi mở rộng hơn với đề thi cũ như giải đồ thi, giải các đề toán số học phức tạp, đặc biệt có các câu hỏi về thống kê mà phải có kiến thức về thống kê mới làm được.
Số lượng câu hỏi  bao gồm 58 câu thay vì 54 câu như trước. Thời gian làm bài tăng thêm 10 phút so với phần thi cũ, tức là sẽ có 80 phút để làm bài toán.
Phần thi phần trăm trong bài thi Toán sẽ không cho phép thí sinh được sử dụng máy tính. Việc này đồng nghĩa là thí sinh phải có kỹ năng tính nhẩm tốt, đồng thời kỹ năng giải toán nhuần nhuyễn để hoàn thành bài thi trong thời gian cho phép.

7.Phần Writing:  

Bài luận trở thành phần thi tùy chọn với thời gian viết là 50 phút và điểm của bài luận sẽ được chấm một cách riêng biệt (như quy định của kỳ thi ACT hiện nay), thay vì chỉ có một đầu điểm cho phần viết luận, College Board sẽ chấm bài thi của học sinh theo 3 tiêu chí và sẽ chấm thành 3 đầu điểm.

Nội dung của bài luận không còn tập trung để bảo vệ ý kiến bản thân như kỳ thi cũ mà nhấn mạnh vào vấn đề phân tích lập luận của tác giả. Đề thi tiểu luận sẽ sớm được công bố trước thời hạn và bài làm của thí sinh sẽ không được công bố trước đó. Bài viết của học sinh phải thống nhất về mặt nội dung, đồng thời phải trau truốt về mặt câu từ: không có nhiều lỗi ngữ pháp, chính tả và sử dụng nhiều dạng câu khác nhau.