PHAN VŨ NGỌC THANH – Age: 14 PHAN VŨ THANH VY–Age: 13

Thanh: Good moorning sir

Vy: As above

CO:….

Vài giây sau

Co: are you twins?

Thanh: no, we aren’t, I’m the elden sister

Co: How old are you?

Thanh: I’m 14

Vy: I’m 13

CO: Is he your dad (chỉ ra đằng sau Thanh &Vy)

Thanh & Vy: Yes, he is (cười)

Co: tell me why do you choose this school?

Thanh: Life Preparatory is a safe and good school. It has mordern facilities and many programs such as SAT, ACT, TOEFL (chưa nói hết câu)

CO: what does your father do?

Vy: he is a businessman, he ownes a company which imports industrial washing machine. He can earns 15,000 dollars a month.

CO: How long has he run?…(ko nhớ, nói chung là hỏi công ty của ba mở bao lâu rồi)

Lúc này đứng hình vài giây vì ko hiểu câu hỏi lắm

Thanh: about 10 years

Co: what does your mother do?

Vy: She is my father assistant

CO: How many people are there in your father’s company?

Thanh: My father’s company has 10 people

CO: good work

CO: quay lại máy tính gõ 1 hồi lâu (Lúc này khá run)

CO: congratulations

Đưa I 20 ra rồi nói bằng tiếng Việt,

CO: Chúc đi vui vẻ

  • Mình chỉ biết khuyên các bạn chưa đi phỏng vấn là hãy cố gắng cười nhiều hơn với CO và nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ đậu thì ok rồi. Đừng quá bận tâm về việc CO hỏi cái gì, nó sẽ làm mình căng thẳng đấy.