DU HỌC HÀ LAN – HOLLAND SCHOLARSHIP

Holland Scholarship là học bổng dành cho sinh viên quốc tế ngoài khu vực kinh tế châu Âu (EEA) muốn học Đại học hoặc Thạc sĩ ở Hà Lan. 
Sinh viên Việt Nam dễ dàng nộp đơn xin học bổng này khi ghi danh nhập học các trường Đại học Hà Lan.

Học bổng Holland Scholarship trị giá €5.000, được cấp cho năm đầu tiên của chương trình và cấp 1 lần duy nhất.

Điều kiện nhận học bổng Holland Scholarship

 • Không có quốc tịch thuộc khu vực Kinh tế châu Âu.
 • Ghi danh chương trình học dài hạn Cử nhân hoặc Thạc sĩ tại trường Đại học Hà Lan.
 • Đáp ứng yêu cầu nhập học của trường mà sinh viên chọn học.
 • Chưa từng nhận bằng cấp ở 1 trường Đại học Hà Lan.
 • IELTS từ 6.5; GPA: từ 7.5

Các trường có học bổng Holland Scholarship 

Danh sách các trường Đại học Hà Lan cấp học bổng Holland Scholarship cho sinh viên quốc tế

              Các trường Đại học Nghiêu cứu                   Các trường Đại học Ứng dụng 
 1. Leiden University
 2. Utrecht University
 3. University of Groningen
 4. Erasmus University Rotterdam
 5. Maastricht University
 6. Maastricht School of Management
 7. University of Amsterdam
 8. VU Amsterdam
 9. Radboud University
 10. Tilburg University
 11. Delft University of Technology
 12. Eindhoven University of Technology
 13. University of Twente
 14. Wageningen University
 15. Protestant Theological University
 16. Theological University Apeldoorn
 17. Theological University
 18. University of Humanistic Studies
 1. Aeres University of Applied Sciences
 2. Amsterdamse University of the Arts
 3. ArtEZ Institute of the Arts
 4. Breda University of Applied Sciences
 5. Codarts Rotterdam
 6. Driestar educatief
 7. Fontys University of Applied Sciences
 8. Gerrit Rietveld Academie
 9. The Hague University of Applied Sciences
 10. Hanze University of Applied Sciences
 11. Hotelschool The Hague
 12. Royal Academy of Art, The Hague
 13. Inholland university of Applied Sciences
 14. Rotterdam University of Applied Sciences
 15. HU University of Applied Sciences Utrecht
 16. Amsterdam University of Applied Sciences
 17. HAN University of Applied Sciences
 18. HKU University of Applied Sciences
 19. HZ University of Applied Sciences
 20. Saxion University of Applied Sciences
 21. Stenden University of Applied Sciences
 22. Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
 23. Zuyd University of Applied Sciences

 

 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về các trường và không lỡ cơ hội học bổng, Quý Phụ huynh và Học sinh vui lòng liên hệ Việt Nam Hiếu Học.

VIỆT NAM HIẾU HỌC

Có thể bạn quan tâm:

DU HỌC HÀ LAN – HỌC BỔNG OTS