DU HỌC HÀ LAN – HỌC BỔNG OTS

Du học Hà Lan - Học bổng OTS

Học bổng OTS do Neso (Netherlands Education Support Offices – Văn phòng hỗ trợ giáo dục Hà Lan) tài trợ cho sinh viên tài năng ở các quốc gia có sự hiện diện của Neso. Hãy cùng Việt Nam Hiếu Học điểm danh các trường đang có học bổng này các bạn học sinh nhé 

Các trường Đại học Hà Lan cấp học bổng OTS bậc cử nhân

Trường Thông tin học bổng

Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion

Điều kiện:

 • Tốt nghiệp THPT
 • IELTS tối thiểu 6.5

Đại học Khoa học Ứng dụng Zuyd

Điều kiện:

 • Tốt nghiệp THPT
 • Chứng chỉ IELTS,
 • Có thư đề cử

Chương trình ưu tiên: Nghiên cứu châu Âu, Quản lý khách sạn, Nghệ thuật liên ngành, Kinh doanh quốc tế.

Đại học Khoa học Ứng dụng Wittenborg

Điều kiện:

 • Được nhận vào chương trình top-up
 • IELTS tối thiểu 6.0 hoặc TOEFL iBT 80

Đại học Khoa học Ứng dụng Hague

Điều kiện:

 • Tốt nghiệp THPT
 • IELTS tối thiểu 6.0 hoặc TOEFL iBT 80

Đại học Kinh doanh Nyenrode

Điều kiện:

 • Tốt nghiệp THPT
 • IELTS tối thiểu 6.5 hoặc TOEFL iBT 91

Chương trình ưu tiên: Quản trị kinh doanh

Đại học Khoa học Ứng dụng HAN

Điều kiện:

 • Tốt nghiệp THPT
 • IELTS tối thiểu 6.5
 • 1 thư đề cử
 • Một lá thư động lực trong đó bạn giải thích lý do tại sao bạn sẽ là một sinh viên HAN thành công
 • Ghi lại một video ngắn 3 phút: Mô tả bản thân và các lĩnh vực mà bạn cho rằng mình vượt trội,…

Trung tâm nghiên cứu quốc tế Hà Lan, nhóm học tập (năm Dự bị)

Điều kiện:

 • Tốt nghiệp THPT
 • IELTS tối thiểu 5.0

Chương trình áp dụng: Dự bị (Khoa học và kỹ thuật, Kinh doanh và Quản lý)

Các trường Đại học Hà Lan cấp học bổng OTS bậc Thạc sĩ

Khối Trường Thông tin học bổng
Kinh tế – Kinh doanh

Kinh doanh Amsterdam (Đại học Amsterdam)

Điều kiện:

 • Tốt nghiệp Cử nhân
 • IELTS tối thiểu 7.0 hoặc TOEFL iBT 100
 • GMAT 630 hoặc GRE tương đương
 • 2 hoặc 3 năm kinh nghiệm

Chương trình ưu tiên: MBA (Quản lý chung), Tài chính quốc tế

Quản lý Maastricht

Giá trị học bổng: 60% – 80% học phí toàn khóa
Điều kiện:

 • Tốt nghiệp Cử nhân
 • IELTS tối thiểu 6.5 hoặc TOEFL iBT 88
 • GMAT 600 hoặc GRE tương đương
 • 3 năm kinh nghiệm (chương trình quản trị kinh doanh)
 • 1 thư đề cử

Đại học Kinh doanh Nyenrode

Điều kiện:

 • Tốt nghiệp Cử nhân
 • IELTS tối thiểu 6.5 hoặc TOEFL iBT 91
 • GMAT 600
 • 3 năm kinh nghiệm (chương trình quản trị kinh doanh)
 • 2 thư đề cử
Y dược

Đại học Groningen

Giá trị học bổng: 100% học phí + sinh hoạt phí trong 2 năm học
Điều kiện:

 • Tốt nghiệp Cử nhân
 • IELTS tối thiểu 6.5 hoặc TOEFL iBT 92
 • 2 thư đề cử

Chương trình ưu tiên: Đổi mới thuốc và dược phẩm, Dịch tễ học lâm sàng và Tâm lý xã hội

Nghệ thuật – Kiến trúc

Đại học Nghệ thuật

Amsterdam – DasArts

Giá trị học bổng: sinh hoạt suốt khóa học
Điều kiện:

 • Tốt nghiệp Cử nhân
 • Tối thiểu TOEFL iBT 64
 • 3 năm kinh nghiệm

Đại học Khoa học Ứng dụng Zuyd

Chương trình ưu tiên: Âm nhạc, Kiến trúc nội thất
Khối ngành khác

Đại học Tilburg

Điều kiện:

 • Tốt nghiệp Cử nhân
 • IELTS tối thiểu 6.5 hoặc TOEFL iBT 90-91, một số chương trình yêu cầu GMA 600 hoặc GRE 75%

Không áp dụng cho chương trình: bằng đôi/ bằng liên kết

Đại học Radboud

Điều kiện:

 • Tốt nghiệp Cử nhân
 • IELTS tối thiểu 6.5 hoặc TOEFL iBT 90
 • 2 thư đề cử

Không áp dụng cho chương trình: Erasmus Mundus, thần học, bằng đôi/ bằng liên kết

Quản lý Rotterdam

Điều kiện:

 • Tốt nghiệp Cử nhân
 • IELTS tối thiểu 6.5 hoặc TOEFL iBT 90

Không áp dụng cho chương trình: Quản lý quốc tế, Tài chính và đầu tư

Đại học Khoa học ứng dụng Wittenborg

Điều kiện:

 • Tốt nghiệp Cử nhân
 • GPA > = 7.0
 • IELTS tối thiểu 7.0 hoặc TOEFL iBT 94
 • GMAT 600 trở lên.

Đại học Khoa học ứng dụng Hanze

Điều kiện:

 • Tốt nghiệp Cử nhân
 • IELTS tối thiểu 6.5 hoặc TOEFL iBT 90
 • 3 năm kinh nghiệm (chương trình quản trị kinh doanh)

Chương trình ưu tiên: Quản lý và kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Truyền thông quốc tế

Đại học Maastricht

Điều kiện:

 • Tốt nghiệp Cử nhân
 • IELTS hoặc TOEFL
 • 2 thư đề cử

Chương trình ưu tiên: Tất cả khóa học về Luật, Kinh tế, Kinh doanh, Nghệ thuật và Khoa học xã hội

Đại học Khoa học Ứng dụng NHL Stenden

Điều kiện:

 • Tốt nghiệp Cử nhân
 • IELTS tối thiểu 6.5 hoặc TOEFL iBT 90

Chương trình ưu tiên: Quản lý dịch vụ và khách sạn quốc tế, Quản lý sự kiện, Du lịch và Giải trí quốc tế, Chiến lược nội dung và truyền thông.

Đại học VU Amsterdam

Giá trị học bổng: 100% học phí tùy theo chương trình

Để biết thêm thông tin chi tiết về học bổng du học Hà Lan, Quý Phụ huynh và Học sinh vui lòng liên hệ Việt Nam Hiếu Học.

VIỆT NAM HIẾU HỌC

Có thể bạn quan tâm:

HỌC BỔNG DU HỌC HÀ LAN – ĐẠI HỌC MAASTRICHT, NƠI SINH VIÊN QUỐC TẾ THEO HỌC ĐÔNG NHẤT