TRƯỜNG UNIVERSITY OF EUROPE FOR APPLIED SCIENCES, ĐỨC

Trường Đại học khoa học ứng dụng châu Âu ( university of europe for applied sciences) cung cấp học bổng dành cho các bậc học cử nhân và thạc sỹ lên đến 50%.

Một số nét chính về university of europe for applied sciences:

  • Kiểm định của nhà nước: Trường được công nhận bởi Hội đồng Khoa học và Nhân văn Đức và các chương trình được công nhận bởi FIBAA và Cơ quan Đánh giá và Công nhận Trung ương (ZevA).
  • Đa dạng: Trường có sinh viên từ hơn 100 quốc tịch.
  • Các giáo sư nổi tiếng: tất cả các giáo sư của chúng tôi đều có nhiều kinh nghiệm thực tế và lý thuyết.
    Mạng lưới các công ty thành công: Sinh viên của chúng tôi có cơ hội thực tập tại các công ty thành công trên toàn cầu như Volkswagen, Twitter, Tui, Audi, T-Mobile, Alba Berlin, RTL, google, Unilever, Burussia Dortmund hoặc BMW, v.v.
  • Học tập cá nhân: Trường tập trung các lớp học nhỏ để bồi dưỡng sát sao từng sinh viên.
  • Đoạt giải thưởng: U-Multirank đã công nhận chúng tôi là trường dẫn đầu toàn cầu về định hướng quốc tế và xếp hạng university of europe for applied sciences là một trong 10 trường đại học hàng đầu về nghiên cứu Kinh doanh.
  • Thành công: 93% sinh viên tốt nghiệp của trường có việc làm trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp.
  • Trường có Trung tâm nghề nghiệp hỗ trợ các bạn trong quá trình tốt nghiệp tìm việc làm.
  • Các khu học xá hiện đại với các trang thiết bị mới nhất.

Wesite: https://www.ue-germany.com