LUYỆN THI SAT

SAT (Scholastic Aptitude Test hoặc Scholastic Assessment Test) là kỳ thi quan trọng để đánh giá kiến thức tự nhiên và xã hội, đánh giá trình độ thí sinh đầu vào của chương trình cử nhân tại một số trường đại học Hoa Kỳ. Kỳ thi này được tiến hành và giám sát bởi hiệp hội College Board (một hiệp hội của các trường học và cao đẳng tại Mỹ).

Điểm thi SAT thường được các trường đại học Hoa Kỳ sử dụng làm một trong những căn cứ thiết yếu để xét tuyển sinh viên đại học và xét cấp học bổng vì qua SAT sẽ đánh giá được kỹ năng học tập cần thiết mà sinh viên đại học cần có bao gồm kỹ năng đọc tài liệu có hiệu quả, khả năng suy luận tính toán và giải các bài toán, vốn từ vựng phong phú, khả năng hiểu và phán đoán được các từ ngữ mới theo ngữ cảnh.

Điểm thi SAT tối đa là 2400 có giá trị trong vòng 5 năm.

Đội ngũ giáo viên SAT tại Việt Nam Hiếu Học có chuyên môn, nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy và luyện thi SAT.

Phương pháp luyện thi SAT tại Việt Nam Hiếu Học:

  • Theo sát từng học viên, bám sát cấu trúc đề thi và kiểm tra tiến độ học tập của học viên qua các buổi học. Đặc biệt với những em cần phụ đạo, các em sẽ được học phụ đạo miễn phí cùng các giáo viên luyện thi SAT.
  • Cung cấp học sinh cách học từ vựng hiệu quả
  • Điểm mạnh của học sinh Việt Nam là các môn tự nhiên, do đó các giáo viên sẽ giúp các em tận dụng tối đa trong phần thi Toán, tránh được những câu hỏi bẫy, tạo cơ hội cho các em đạt điểm tối đa trong phần thi này.