TRƯỜNG TRUNG HỌC CASCADILLA(CASCADILLA SCHOOL)

I. THÔNG TIN TRƯỜNG

 • Loại hình:Nam nữ học chung
 • Tôn giáo: Không
 • Các trường chấp thuận gần đây: Columbia University, MIT, Northwestern University, Cornell University, UC Berkeley, Emory University, UCLA, Wake Forest University, Boston College, New York University, UC San Diego, Boston University, University of Illinois at Urbana Champaign
 • Thành lập: 1876
 • Cấp lớp: 9-12
 • Tổng số học sinh: 55
 • Sĩ số lớp: 5
 • Tỷ lệ học sinh và giáo viên: 5:1
 • Học sinh Quốc tế: 23 ( 18 học sinh Trung Quốc)
 • Nơi ở:Nội trú
 • Địa chỉ: 116 Summit Street, Ithaca, New York 14850

*Điểm nổi bật:

 • ESL mạnh
 • Câu lạc bộ lịch sử
 • Chương trình Quốc tế

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC

KHÓA HỌC TOÁN VÀ KHOA HỌC CAO CẤP (AP)
AP Sinh học AP Giải tích AB
AP Giai tích AB AP Hóa học
AP Giải tích B AP Thống kê
KHÓA HỌC NHÂN VĂN NÂNG CAO
AP văn học Anh và luận văn AP Lịch sử Châu Âu
AP Chính phủ và chính trị AP Latin: Vergil
AP Tâm lý học AP Lịch sử Mỹ
AP Lịch sử thế giới AP Studio Art: Vẽ

Chương trình cấp tốc: Tại chương trình cấp tốc của Cascadilla, mỗi học kỳ tạo điều kiện cho học sinh lấy tín chỉ tương đương 1 năm học THPT. Chương trình bao gồm: Tiếng Anh I, II, III, IV; Khoa học môi trường, tiếng Pháp I, II, III, IV; Lịch sử toàn câu I, lịch sử toàn cầu II; Nhà nước và kinh tế;  Latin I, II, III; Vật lý; tiếng Tây Ban Nha I, II, III, IV.

Khóa học cao cấp: Hơn 10 chương trình học nâng cao thú vị cho học sinh.

Hội thảo Cascadilla: Hội thảo cấp cao lịch sử và văn học của trường Cascadilla giúp trang bị cho học sinh nhựng kỹ năng cần thiết như tính cẩn thận và đọc tư duy, lý do khoa học và tranh luận thuyết phục trong bài viết và khảo sát học thuật.

Khóa học nhân văn độc đáo:  Tiểu thuyết Mỹ và thơ, Shakespeare and His Times, đại cương kỹ năng viết học thuật, đạo đức học.

Khóa học nghệ thuật độc đáo: Giải phẫu học và hội họa, thực vật học và hội họa, đồ gốm I, II, III, Vẽ I, II, III, nhiếp ảnh I, II, III, sơn I, II, III, điêu khắc I và II, nghệ thuật điện ảnh I và II, nghiên cứu độc lập.

Khóa học toán và khoa học: hóa sinh, Toán khoa học, khoa học Trái Đất, Đại số và thống kê trung gian, Giải tích mở rộng.

Hỗ trợ học sinh Quốc tế: Nhà trường mở các lớp luyện tập cca 1ky4 năng tiếng anh nghe, nói, đọc, viết , ngữ pháp.

Ngoài ra, Cascadilla giúp học sinh được tiếp nhận vào các trường cao đẳng và đại học. Nhà trường còn giúp học sinh chuẩn bị TOEFL, giấy tờ và thư giới thiệu để nộp đơn trực tuyến.

III. HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA:

CÂU LẠC BỘ
Cờ Game
Thời trang Nhiếp ảnh
Âm nhạc Đồ gốm
Xã hội khoa học Cascadilla Phương tiện truyền thông
Quốc tế Tiếng Pháp
Kỷ yếu CLB Trà và thư viện Cascadilla
Tình nguyện viên Cascadilla Tạp chí trường học
THỂ THAO
Đá banh Bóng rổ
Tennis Cưỡi ngựa
 • Tình nguyện viên: Muốn tốt nghiệp trường Cascadilla, học sinh phải hoàn thành 20 giờ phục vụ cộng đồng.
 • The Gryphon ( tạp chí mới): Học sinh tham gia sản xuất tạp chí, Nhân viên The Gryphon thiết kế trang, viết bài, chỉnh sửa bài viết, tập hợp tin tức mới của trường và cộng đồng cho The Gryphon.
 • The Cascadilla (kỷ yếu): Học sinh tham gia làm kỷ yếu sẽ có cơ hội học thiết kế đồ họa, book art, marketing, quảng cáo. The Cascadilla được xuất bản cho tất cả học sinh Cascadalla cuối năm học.

VIỆT NAM HIẾU HỌC