TRƯỜNG TRUNG HỌC ANDREW OSBORNE ACADEMY

I. THÔNG TIN TRƯỜNG ANDREW OSBORNE ACADEMY:

 • Loại hình: Nam nữ học chung
 • Tôn giáo: Không.
 • Thành lập: Năm 1910
 • Cấp lớp: Trước mẫu giáo – lớp 12
 • Tổng số học sinh: 345
 • Quy mô lớp học: 12 học sinh
 • Tỷ lệ giáo viên có bằng cao học: 52%
 • Tỷ lệ học sinh với giáo viên: 5:1
 • Học sinh Quốc tế: 78 học sinh ( 59 học sinh Trung Quốc)
 • Nơi ở: Nội trú

*Điểm nổi bật:

 • Chương trình ESL mạnh
 • Cơ hội nghiên cứu độc lập
 • Môi trường học tập an toàn
 • Thành viên của NAIS
 • Câu lạc bộ độc đáo
 • Chương trình học nâng cao (AP) hiệu quả
 • Chương trình thiết kế đồ họa mạnh
 • Chương trình về âm nhạc tốt
 • Cơ hội du lịch.
 • Điểm SAT xuất sắc.

Andrew Osborne Academy

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA TRƯỜNG ANDREW OSBORNE ACADEMY

CHƯƠNG TRÌNH TOÁN VÀ KHOA HỌC NÂNG CAO
Giải tích AB Giải tích BC
Sinh học Hóa học
Vật lý B Khoa học môi trường
KHÓA HỌC NHÂN VĂN NÂNG CAO
Ngôn ngữ và luận văn Văn học và luận văn
Lịch sử Mỹ Lịch sử nước Anh
Tiếng Pháp Tiếng Tây Ban Nha
  • Khóa học độc đáo: Công nghệ sinh học, đại cương về robot và kỹ thuật, Robot và kỹ thuật II, dầu diesel sinh học, xã hội học, Dân tộc, Khoa học môi trường…
  • Khóa học công nghệ: Thiết kế game 3D, video và hoạt hình, kỷ yếu…
  • Nghệ thuật tạo hình: Vẽ và thiết kế, mảu sắc và thiết kế, đồ gốm…
  • Khóa học âm nhạc: Dàn hợp xướng, guitar, kịch nghệ…

VIỆT NAM HIẾU HỌC