GMAT VÀ GRE – BÀI THI NÀO PHÙ HỢP VỚI BẠN

GMAT (Graduate Management Admission Test) là bài thi đầu vào bắt buộc dành cho các thí sinh trong quá trình tuyển sinh chương trình cao học tại hầu hết các trường kinh doanh. GRE (Graduate Record Examination) là bài thi tổng quát đầu vào bắt buộc dành cho các thí sinh trong quá trình tuyển sinh chương trình cao học tại các trường.

Hiện nay, các thí sinh không muốn trải qua bài thi GMAT nhưng lại có nguyện vọng đăng kí học ở một trường kinh doanh thì vẫn được chấp nhận bài thi GRE. Chính vì vậy, các ứng viên sẽ có nhiều cân nhắc hơn trong việc lựa chọn bài thi nào là thế mạnh của bản thân để đạt được điểm cao trong bài thi tuyển sinh đầu vào của trường. Tuy nhiên, khi bạn đã quyết định chọn bài thi nào làm điều kiện xét tuyển thì việc sắp xếp thời gian và lập kế hoạch ôn tập cụ thể là điều rất cần thiết.

GMAT và GRE có điểm giống nhau là đều kiểm tra 3 kỹ năng chính: Viết luận phân tích, lý luận định lượng và lý luận ngôn ngữ.

Tuy nhiên, hai bài thi này cũng có những điểm khác nhau:

GMAT GRE
Cấu trúc bài thi
 • Viết luận phân tích: 2 phần, 30 phút/ phần
 • Lý luận ngôn ngữ: 1 phần, 75 phút
 • Lý luận định lượng: 1 phần, 75 phút
 • Phần viết luận phân tích: 2 phần, 30 phút/phần
 • Lý luận ngôn ngữ: 2 phần, 30 phút/phần
 • Lý luận định lượng: 2 phần, 35 phút/phần
Thang điểm
 • Viết luận phân tích: 0-6
 • Tổng điểm phần ngôn ngữ và định lượng: 200-800
 • Viết luận phân tích: 0-6, với số điểm tăng lên từng nữa điểm một
 • Lý luận ngôn ngữ: 130-170, với số điểm tăng lên từng 1 điểm một
 • Lý luận định lượng: 130-170, với số điểm tăng lên từng 1 điểm một
Hình thức thi Thi trên máy tính Thi trên máy tính ở Mỹ
Chi phí $250 $195
Thời gian thi 3,5 tiếng 3,5 trên giấy hoặc 3,75 tiếng trên máy tính
Giá trị của điểm thi 5 năm 5 năm

Vậy bài thi GMAT và GRE có những gì:

Dạng bài viết luận
GMAT GRE
 • Một bài luận về 1 vấn đề trong 30 phút, yêu cầu bạn viết về 1 vấn đề và bổ trợ cho ý kiến của bạn bằng cách ví dụ có liên quan.
 • Một bài luận dạng tranh luận trong 30 phút, yêu cầu bạn phân tích cấu trúc logic của một luận điểm.
 • Một bài luận về 1 vấn đề trong 30 phút, yêu cầu bạn viết về 1 vấn đề và bổ trợ cho ý kiến của bạn bằng cách ví dụ có liên quan.
 • Một bài luận dạng tranh luận trong 30 phút, yêu cầu bạn phân tích cấu trúc logic của một luận điểm.
Dạng bài lý luận ngôn ngữ
 • Sentence Correction: sửa lỗi ngữ pháp trong câu.
 • Critical Reasoning: phân tích tính logic của 1 đoạn tranh luận.
 • Reading Comprehensive: đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi.
 • Text Completion: điền từ vào chỗ trống.
 • Sentence Equivalence: chọn 2 từ cùng nghĩa để điền vào chỗ trống để câu có thể có cùng một ý nghĩa khi sử dụng 1 trong 2 lựa chọn này.
 • Reading Comprehensive: đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi.
Dạng bài lý luận định lượng
 • Problem Solving (Giải quyết vấn đề): câu hỏi trắc nghiệm.
 • Data Sufficiency (Tính toán con số): xác định dữ liệu được cho nào đủ để giải quyết vấn đề.
 • Discrete Quant (Giải thích vấn đề): câu hỏi trắc nghiệm, chọn tất cả các phương án đúng, và nhập số.
 • Quantitative Comparison (So sánh định lượng): So sánh kích thước tương đôí của 2 biểu thức khác nhau.
 • Date Interpretation (Phân tích dữ liệu): trả lời câu hỏi dựa trên biểu đồ và hình học.

Vậy bạn nên chọn bài thi nào?

Nhìn chung bài thi GMAT sẽ phù hợp với những người có khả năng phân tích và định lượng tốt, những người giỏi trong việc phân tích và diễn đạt các bảng biểu và các đoạn văn để giải quyết các vấn đề phức tạp. Vì vậy, những người có khả năng đọc hiểu tốt sẽ thấy hứng thú hơn với phần thi diễn đạt ở bài thi GMAT trong khi đó những người siêng năng tích luỹ vốn từ vựng thì có thể phù hợp với bài thi GRE. Cả hai bài thi đều có những câu hỏi khá kỳ quặc như trong phần so sánh định lượng của GRE và đọc hiểu dữ liệu của GMAT, vì vậy, bạn cần thời gian luyện tập để làm quen dạng bài thi.

Biên tập viên: Phụng Phạm