Academies Australasia

Australia

Loại hình trường

Vocational Education and Training (VET)

Sinh viên quốc tế

1400

Giới thiệu Academies Australasia

Viện Á Úc là một nhóm các trường cao đẳng có trụ sở tại South Wales, Úc. Mục tiêu của viện là tân trang lại cảnh quan giáo dục tại Úc, với sáu trường cao đẳng đăng ký sở hữu và quản lý bởi Công ty TNHH Garratt, một công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Úc. Viện cung cấp các khóa học về lữ hành và du lịch, tiếp thị vân vân. Trong những năm qua, các trường của Viện Á – Úc đã dạy hàng chục ngàn sinh viên từ 93 quốc gia. Kiến thức nền tảng và sự nhạy cảm của các trường với sự khác biệt văn hóa, với nhu cầu và mong đợi, giúp các trường ở vị trí rất tốt để giúp đỡ các sinh viên đến từ nước ngoài.