Cơ hội nào để xin được học bổng?

Bạn nên nhớ là học bổng có tính cạnh tranh rất cao. Như trên đã nói học bổng có nhiều loại và đối tượng cũng như việc đánh giá học bổng dựa trên nhiều yếu tố. Có học bổng đánh giá theo thành tích học tập (merit-based schlarships) thì cũng có học bổng dành cho chất lượng hồ sơ đăng ký hay nhu cầu tài chính. Một số các trường Đại học ở Mỹ, gồm cả Harvard và MIT, lại áp dụng chính sách đánh giá các hồ sơ ứng tuyển một cách bình đẳng mà không nhìn vào tình trạng tài chính của ứng viên. Và những học bổng này thường bao gồm một phần học phí của trường.

Có một số điều bạn có thể làm để tăng cơ hội săn học bổng thành công. Khi nộp đơn, bạn nên chắc chắn nộp đủ tất cả các tài liệu yêu cầu và dành nhiều thời gian để viết hồ sơ ứng tuyển. Đặc biệt, điều quan trọng là thể hiện rõ ràng động cơ học tập và cho người cấp học bổng thấy được tiềm năng của bạn, thuyết phục rằng bạn xứng đáng được nhận học bổng, sẽ hoàn tất chương trình và làm nên chuyện lớn, đồng thời có thể mang lại những tác động tích cực cho cộng đồng.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
viTiếng Việt
en_USEnglish viTiếng Việt