Ai cấp và ai nhận học bổng

Chủ yếu các chương trình học bổng đều là cho chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ, vậy có học bổng nào dành cho sinh viên đại học không?

Đúng là là đa số các chương trình học bổng đều dành cho các chương trình sau đại học, nhưng vẫn có những học bổng dành cho chương trình đại học. Bạn cần kiên trì tìm kiếm và nên đặc biệt để mắt đến học bổng của trường.

Lưu ý, một vài học bổng có giới hạn về độ tuổi nên bạn cần để ý đến tiêu chí này. Thông thường, đơn vị cấp học bổng sẽ có những mức giới hạn độ tuổi cho các cấp học khác nhau (Thạc sĩ, Tiến sĩ hay Sau tiến sĩ).

viTiếng Việt
en_USEnglish viTiếng Việt