Nguyễn Kiều My

Visa Học Bổng Trung Học Mỹ năm học 2020-2021 cựu học sinh THPT Chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk. Chúc mừng bác sĩ tương lai Nguyễn Kiều My