Học sinh Việt Nam Hiếu Học tận hưởng không khí giáng sinh 2019 ở nước ngoài