Học sinh Việt Nam Hiếu Học tốt nghiệp Life Prep Academy 2021

XIN CHÚC MỪNG CÁC TÂN TÚ TÀI VIỆT NAM HIẾU HỌC
Các tân tú tài Việt Nam Hiếu Học đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông Mỹ một cách đáng tự hào, tốt nghiệp xuất sắc và ghi dấu trên bảng vàng danh dự President’s List, Dean’s List, nhận bằng Tú tài Mỹ tại trường trung học nội trú Life Prep Academy, tiểu bang Kansas Mỹ
Congratulations to the 2021 Graduating Class! We are so proud of you!