Học sinh Việt Nam Hiếu Học đạt thành tích xuất sắc