Học sinh trường THCS-THPT Đông Du tham gia phỏng vấn trực tiếp với thầy Barry Lee Clark – Đại học Rogers State University (Mỹ)

Các em học sinh trường THCS-THPT Đông Du tham gia phỏng vấn trực tiếp với thầy Barry Lee Clark – đại diện trường Đại học Rogers State University (Mỹ). Một cách bản lĩnh và tự tin, các em đã thể hiện khả năng nói tiếng Anh lưu loát của mình với người thầy bản xứ.