Học sinh Việt Nam Hiếu Học vui mừng khi nhận visa du học